damporadu.ru

Припинення трудового договору

Припинення трудового договору має на увазі звільнення працівника. Звільнення тягне за собою припинення трудових відносин між сторонами, що підписали трудовий договір, а саме роботодавцем і працівником. Трудовим кодексом Російської Федерації передбачено кілька підстав припинення трудового договору, кожне з яких має свої особливості.

Припинення трудового договору має на увазі звільнення працівника. Звільнення тягне за собою припинення трудових відносин між сторонами, що підписали трудовий договір, а саме роботодавцем і працівником. Трудовим кодексом Російської Федерації передбачено кілька підстав припинення трудового договору, кожне з яких має свої особливості.

Звільнення за згодою сторін

Трудовий договір може бути розірваний в будь-який час, якщо сторони досягли взаємної згоди. Дане положення прописано в пункті 1 статей 77 і 78 Трудового кодексу Російської Федерації. Ініціатором розірвання трудового договору може бути як роботодавець, так і працівник, і якщо рішення про звільнення співробітника схвалено обома сторонами, працівник не зобов`язаний надавати заяву про звільнення за два тижні. У цьому випадку останній робочий день визначається за угодою між працівником і роботодавцем.

Трудовий кодекс не регламентує форму складання угоди між сторонами, тому допускається угода в усній формі. Однак, Трудова інспекція рекомендує складати угоду про розірвання трудового договору в письмовій формі в двох примірниках з обов`язковою розшифровкою наступних пунктів:

 1. Останній робочий день.
 2. Надання відпустки перед розірванням трудового договору.
 3. Додаткові виплати на користь працівника крім обов`язкових належних йому нарахувань, а саме: заробітна плата і компенсації.
 4. Порядок передачі справ співробітником, який звільняється.

Така угода не може бути змінено або анульовано в односторонньому порядку.

Після того, як угода про розірвання трудового договору підписано працівником і роботодавцем, слід видати наказ про розірвання трудового договору за формою Т-8 (для одного співробітника) або Т-8а (для групи співробітників).

Форми даного наказу є практично у всіх програмах, що автоматизують кадровий або бухгалтерський облік.

У наказі про розірвання трудового договору необхідно вказати реквізити трудового договору, дію якого припиняється, а також дату звільнення. У графі «підстава припинення (розірвання) трудового договору (звільнення)» необхідно вказати причину звільнення з посиланням на відповідну статтю Трудового кодексу. Наприклад, звільнення з ініціативи працівника.

Відео: Припинення трудового договору

Наказ про розірвання трудового договору необхідно дати на підпис працівникові і зареєструвати в Журналі реєстрації наказів.

Завірена копія наказу про звільнення може бути видана працівникові на його вимогу. Відповідний запис про звільнення робиться в трудову книжку із зазначенням підстави звільнення. Наприклад, звільнена за згодою сторін, пункт 1 статті 77 Трудового кодексу Російської Федерації. Запис про звільнення необхідно завірити підписом фахівця з кадрів і печаткою роботодавця. Після заповнення трудова книжка видається працівникові.

Остаточний розрахунок зі співробітником здійснюється в останній робочий день і включає в себе заробітну плату і компенсації, передбачені законодавством і правилами внутрішнього розпорядку роботодавця. Для документального оформлення всіх виплат, що належать працівнику, оформляється записка-розрахунок за формою Т-61.

Звільнення після закінчення терміну, на який полягав трудовий договірЗвільнення працівника після закінчення терміну, на який полягав трудовий договір, передбачено пунктом 2 статті 77 Трудового кодексу. Якщо трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не вимагає їх припинення, підстава звільнення після закінчення терміну трудового договору не має юридичної сили. Також слід зазначити, що звільнення після закінчення терміну, на який полягав трудовий договір, можливо тільки за умови, що трудовий договір носить терміновий характер.

Строковий трудовий договір може бути розірваний з таких підстав:

 1. Вихід співробітника на роботу, на час відсутності якого приймався інший працівник.
 2. Завершення роботи, для виконання якої залучався працівник.
 3. Завершення періоду при виконанні сезонних чи інших трудових обов`язків.

Роботодавець зобов`язаний письмово повідомити працівника про майбутнє звільнення не пізніше ніж за три календарні дні до дати припинення трудового договору. Якщо працівник був прийнятий на роботу на період відсутності іншого співробітника, роботодавець має право не повідомляти його про майбутнє звільнення.

Повідомлення про припинення дії трудового договору оформляється в письмовій формі і підписується керівником організації і співробітником. Якщо співробітник відсутній на робочому місці, повідомлення надсилається рекомендованим листом з обов`язковим описом вкладення та повідомленням про отримання листа.

Для того щоб розірвати строковий трудовий договір, необхідно підтвердження закінчення його терміну. Якщо працівник приймався на роботу на період відсутності іншого співробітника, в якості підтвердження може служити будь-який документ, що підтверджує вихід на роботу відсутнього працівника. Якщо термін дії договору прямо прописаний в даному документі, то підтвердженням буде виступати сам трудовий договір, а саме посилання на дату закінчення його дії. Якщо строковий трудовий договір розривається через припинення робіт, то закінчення його дії підтверджується Актом про прийом робіт, виконаних за строковим трудовим договором за формою Т-73.

Після того, як працівник повідомлений про припинення трудового договору та закінчення його терміну підтверджено документально, необхідно оформити його звільнення. Звільнення в зв`язку з закінченням строкового трудового договору оформляється так само, як і звільнення за угодою сторін. Однак в даному випадку підставою звільнення буде розірвання трудового договору у зв`язку із закінченням його дії.

Звільнення з ініціативи працівника

Трудовий договір може бути розірваний за ініціативою працівника. Для цього працівник зобов`язаний повідомити роботодавця про своє бажання припинити трудові відносини не пізніше, ніж за два тижні до передбачуваного відходу, причому двотижневий термін починає обчислюватися з дня, наступного за днем отримання роботодавцем заяви про звільнення.

Термін попередження про звільнення може бути скорочений або збільшений з таких підстав:

 1. Працівник може попередити роботодавця за три дні до звільнення протягом іспитового строку.
 2. Працівник може попередити роботодавця за три дні до звільнення, якщо трудовий договір укладено на термін не більше двох місяців.

Трудовий договір може бути розірваний до закінчення двотижневого терміну з обопільної згоди сторін.

Звільнення працівника за власним бажанням оформляється в звичайному порядку.

Звільнення з ініціативи роботодавця

Звільнення з ініціативи роботодавця може бути вироблено по ряду підстав, прописаних в Трудовому кодексі:

 1. Ліквідація організації або припинення діяльності індивідуальним підприємцем.

  В даному випадку працівник повинен бути повідомлений не пізніше, ніж за три місяці до майбутньої ліквідації.

 2. Скорочення штату або чисельності працівників.

  Роботодавець може скоротити штат (виключити зі штатного розпису окремі посади) або скоротити чисельність працівників (зменшити кількість штатних одиниць для конкретних посад). В даному випадку видається відповідний наказ з обов`язковим зазначенням дати, з якої скорочується чисельність або штат, а також посад і кількості штатних одиниць, які будуть скорочені. Співробітники, які потрапляють під скорочення, повинні бути повідомлені не пізніше, ніж за два місяці.

 3. Невідповідність займаній посаді.

  Невідповідність займаній посаді підтверджується результатами атестації, які оформляються у вигляді наказу, складеного в довільній формі. Працівник знайомиться з наказом під підпис, після чого роботодавець пропонує йому інші вакантні посади, які працівник може виконати.

 4. Невиконання трудових обов`язків.

  Як невиконання трудових обов`язків може розцінюватися непокору наказам керівника, запізнення на роботу, порушення трудового розпорядку, невиконання прямих обов`язків. Причому дані факти порушення трудової дисципліни повинні мати систематичний характер і бути підтверджені документально за допомогою доповідної записки, акта або висновку комісії.

 5. Прогул.

  Якщо роботодавець виявив відсутність працівника на робочому місці без поважної причини, він може звільнити його за прогул. Причому прогулом може вважатися відсутність на роботі більше чотирьох годин. Відсутність працівника на місці документально підтверджується відповідним актом.

 6. Поява працівника на роботі в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп`яніння.

  Нетверезий стан працівника має бути доведено і підтверджено медичним висновком.

 7. Розголошення конфіденційної інформації.

  До таких відомостей належать персональні дані інших співробітників, а також державна, комерційна і службова таємниця, що охороняється законом. Розголошення конфіденційної інформації має бути документально підтверджено за допомогою доповідної записки. Також роботодавець зобов`язаний провести розслідування за фактом розголошення таємниці, з метою якого формується комісія.

 8. Розкрадання майна.

  Факт розкрадання фіксується в доповідній записці, після чого проводиться інвентаризація, результати якої повідомляються в правоохоронні органи.

 9. Непроходження випробувального терміну.

  Якщо трудовим договором передбачений випробувальний термін, то співробітник може бути звільнений з причини непроходження випробувального терміну, яке повинно бути підтверджено документально за допомогою звіту співробітника про виконану роботу, письмовими скаргами клієнтів і інших співробітників і т.п.

Звільнення через переведення на іншу роботу

Переклад на іншу роботу розцінюється як підстава для припинення трудового договору лише за згодою працівника, яке повинно бути підтверджено документально.

Звільнення з-за відмови співробітника від роботи у зв`язку зі зміною умов трудового договору

Якщо умови трудового договору змінюються, роботодавець зобов`язаний письмово повідомити про це працівника під підпис. Якщо працівника нові умови не влаштовують, він повинен надати роботодавцю письмову відмову.

Відео: Звільнення з ініціативи роботодавця

Звільнення з-за обставин, що не залежать від волі сторін

Обставини, що не залежать від волі сторін, службовці причиною припинення трудового договору, прописані в статті 77 Трудового кодексу. До них відносяться заклик працівника на військову службу, необрання на посаду, визнання працівника нездатним до трудової діяльності і т. Д. При настанні таких обставин роботодавець повинен запропонувати працівникові інші вакантні посади.

Звільнення з-за порушення правил укладення трудового договору

Факт порушення фіксується документально. Як факту порушення укладення трудового договору може бути розглянуто невідповідний стан здоров`я, недостатній рівень освіти і т. Д.

Документи, які видаються на руки працівникові при звільненні

 1. Трудова книжка.
 2. Довідка про суму заробітку за два календарні роки, що передують року роботи.
 3. Довідка 2-ПДФО.
 4. Завірені копії документів, якщо працівник їх зажадав.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділитися в соц мережах:
Схожі
» » Припинення трудового договору